Mediació civil


Posar-se d'acord estalvia temps i diners.

Adreçada a solucionar conflictes relacionats amb la contractació en l'àmbit privat
  • Incompliment de contractes de compra venda de béns i immobles
  • Incompliment de contractes de lloguer
  • Resolució de contractes de lloguer (devolució de fiances, terminis ...)
  • Divergències en la interpretació dels contractes.
  • Conflictes en matèria de consum (compres en comerços, viatges ...)